Невідкладна хірургія

Механічна жовтяниця

Механічна (обтураційна, підпечінкова) жовтяниця (МЖ) є важким ускладненням захворювань органів гепатопанкреатобіліарної системи, при яких порушується відплив жовчі на різних рівнях жовчовивідних проток.

Класифікація

- за етіологією: доброякісні (холедохолітіаз, запальні та рубцеві стриктури жовчних проток, стеноз папіли, панкреатит і ін.) та злоякісні (рак головки підшлункової залози, жовчних проток і папіли);

 - за клінічним перебігом: гостра і хронічна;

 - за ступенем відпливу жовчі: повна і неповна, а також переміжна (при “вентильному” каменеві у протоках).

Клініка

Біль - має характер печінкової кольки. Хворі скаржаться на дуже інтенсивний біль у правому підребер’ї, який відчувається в правому плечі, лопатці, надключичній ямці. Проте, біль може бути відсутньою, якщо причиною механічної жовтяниці є рак головки підшлункової залози або ж звуження жовчних шляхів травматичного або ж рубцово-запального характеру (стриктура холедоху);
 


Пожовтіння шкіри, склер та слизових поверхонь - швидкість її появи та інтенсивність пожовтіння залежить від причини та важкості захворювання, що призвело до жовтяниці. При закупорці камінням його спостерігають вже на другий день, рак головки підшлункової залози призводить до стійкого пожовтіння, яке наростає протягом тижня, а при гострому панкреатиті воно є незначним і з’являється протягом досить тривалого часу.

Зміна кольору сечі та калу - сеча починає пінитись і набуває темно-коричневого кольору внаслідок накопичення продуктів обміну білірубіну, в свою чергу кал набуває білого або злегка сіруватого кольору, оскільки не утворюється стеркобілін, який зумовлює появу коричневого забарвлення.

Свербіж шкіри - супроводжує жовтяницю при закупорці протоків камінням, а при перекритті протоків пухлиною навіть передує пожовтінню шкіри та слизових.

Діагностика

Лабораторні обстеження Загальний аналіз крові (лейкоцитоз, зміщення лейкоцитарної формули вліво, прискорення швидкості осідання еритроцитів); біохімічний аналіз крові (білірубін, загальний білок, цукор, калій, натрій, кальцій, креатинін, сечовина, амілаза, АсАТ, АлАТ, лужна фосфатаза); коагулограма; загальний аналіз сечі.

Ультрасонографія (УСГ) УСГ вважається першим із інструментальних методів діагностики і допомагає при диференційній діагностиці печінкової і підпечінкової жовтяниць.

Рентгенконтрасні методи До методів, які дозволяють візуалізувати жовчні протоки з допомогою їх контрастування, відносять ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатикографію (ЕРХПГ), черезшкірну черезпечінкову холангіографію (ЧЧХГ) і холецистографію. Крім діагностичної, ці методи мають також і лікувальну вартість і дозволяють здійснити декомпресію жовчних проток і провести наступну операцію у сприятливих умовах для пацієнта і хірурга.

Комп’ютерна томографія (КТ) і магнітно-резонансна томографія (МРТ) Ці методи є чутливими і високоточними у діагностиці причин обтураційної жовтяниці та дозволяють визначити хворих для операційного втручання

Лікування

І. Малоінвазійні інструментальні методи

  1. Ендоскопічні методи: ендоскопічна папілосфінктеротомія (ЕПСТ) ілітоекстракція
  2. Ендопротезування жовчних проток (бужування і стентування)
  3. Черезшкірна черезпечінкова холангіостомія (ЧЧХС) або холецистостомія

ІІ. Прямі хірургічні втручання

       1. Хірургічні операції, які спрямовані на відновлення прохідності жовчних проток

1.1 Холедохотомія і літоекстракція

      2. Обхідні біліодигестивні анастомози